Epimedium Wojciech Pabian

Epimedium

piątek , 12:01
2 Październik

Koronawirus: informacje i zalecenia

COVID-19 – ostra infekcja układu oddechowego wywołana przez SARS-CoV-2. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

W Epimedium stosujemy trójstopniową skalę oceny ryzyka przeniesienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u przyjmowanych pacjentów. Ocena ryzyka jest przeprowadzana w chwili przybycia Pacjenta do kliniki,  z zastosowaniem ankiety wstępnej kwalifikacji  oraz dokonanego pomiaru temperatury ciała (temperatura >37,2 ºC jest taktowana jako gorączka).


Kategoria ryzyka Kryteria
 Niskie Nie stwierdza się objawów, a pacjent w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą zakażoną, ani nie przebywał w kraju wysokiego ryzyka
 Średnie
Stwierdza się przynajmniej jeden z  objawów infekcji, ale pacjent w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą zakażoną, ani nie przebywał w kraju wysokiego ryzyka lub
nie stwierdza się objawów, ale pacjent w ciągu ostatnich 14 dni miał kontakt z osobą zakażoną lub przebywał w kraju wysokiego ryzyka
 Wysokie Stwierdza się przynajmniej jeden z objawów infekcji oraz pacjent w ciągu ostatnich 14 dni miał kontakt z osobą zakażoną lub przebywał w kraju wysokiego ryzyka albo potwierdzono laboratoryjnie zakażenie SARS-CoV-2 

U Pacjentów z średnim i wysokim ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 klinika zastrzega sobie prawo odmówienia zrealizowania świadczenia i wdrożenia postępowania zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

U Pacjentów z  niskim ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 można zrealizować zaplanowane świadczenie z zachowaniem następujących zasad: 

  • Prosimy o stawianie się na wizytę pojedynczo o omówionej uprzednio godzinie, 
  • Utrzymanie należytej odległości od personelu kliniki podczas rejestracji; udzielania informacji i uzyskiwania uświadomionej zgody itp. 
  • Zastosowania środków do dezynfekcji rąk znajdujących się przy wejściu do ośrodka 
  • Zastosowania maski lub innej ochrony ust i nosa podczas przebywania na terenie kliniki 
  • Zastosowania się do procedur oraz zaleceń przekazywanych przez  personel medyczny ośrodka.
  • Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

W celu minimalizacji ryzyka zakażenia liczba pacjentów przebywających w poczekalni zostaje zredukowana  do jednej osoby. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami rejestracji Epimedium 

Numer kontaktowy  12 651-45-84

Strona Ministerstwa Zdrowia dedykowana kampanii informacyjnej: www.gov.pl/koronawirus​

Powrót do aktualności

Skontaktuj się z nami

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami, a nasi pracownicy odpowiedzą tak szybko jak to tylko możliwe!


    Epimedium Decoration
    Epimedium Decoration