Polityka Bezpieczeństwa

PROCEDURY OCHRONNE:

PRACOWNICY:

PRACOWNICY NOSZĄ MASECZKI OCHRONNE, PRZYŁBICE
KORZYSTAJĄ ZE ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ
PRACOWNICY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY MIERZĄ SOBIE TEMPERATURĘ

RECEPCJA:

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI, SPRZĘTÓW, LEŻANEK, FOTELA, BLATÓW, TOALETY, TERMINALA DO PŁATNOŚCI, KLAMEK PO KAŻDYM PACJENCIE
DEZYNFEKCJA PODŁÓG, CO 2 GODZINY
CZĘSTE WIETRZENIE POMIESZCZEŃ
UNIKANIE KLIMATYZACJI

PACJENT I ORGANIZACJA PRACY:

POMIAR TEMPERATURY, WYWIAD W KIERUNKU COVID 19 U KAŻDEGO WCHODZĄCEGO PACJENTA
WYMÓG DLA PACJENTÓW ZASŁANIANIA UST I NOSA PRZEZ CAŁY CZAS POBYTU NA TERENIE EPIMEDIUM.
PŁYN DEZYNFEKCYJNY ORAZ JEDNORAZOWE RĘKAWICZKI DOSTĘPNE DLA PACJENTÓW PRZY WEJŚCIU DO EPIMEDIUM
ZALECENIE MYCIA RĄK BEZPOŚREDNIO PO PRZYJŚCIU DO POCZEKALNI
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI MOBILNYCH
MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI, ODBIORU WYNIKÓW INTERNETOWO, KONSULTACJI ON LINE

UMAWIANIE NA GODZINY, ZALECENIE, ABY NIE PRZYCHODZIĆ WCZEŚNIEJ
MINIMALIZACJA OSÓB W POCZEKALNI DO 1, MOŻLIWOŚĆ OCZEKIWANIA NA PATIO PRZED GABINETEM
PRZESTRZEGANIE BIEŻĄCYCH WYTYCZNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ ZALECEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO

GABINET:

WIETRZENIE GABINETU
DEZYNFEKCJA FOTELA, LEŻANKI PO KAŻDEJ PACJENTCE
LEKARZ PRACUJE W MASECZCE
W MIARĘ MOŻLIWOŚCI UTRZYMUJE DYSTANS
NIE PRZYJMUJE PACJENTEK W GRUPIE RYZYKA KIERUJĄC JE DO DEDYKOWANEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO
PACJENTKA ZABIERA NA WIZYTĘ TYLKO NIEZBĘDNE AKCESORIA
UNIKAMY OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

KRYTERIA ODMOWY PRZYJĘCIA NA BADANIA ANALITYCZNE, WIZYTY, BADANIA
NASIENIA.

* POTWIERDZONA BADANIAMI LABORATORYJNYMI INFEKCJA COVID 19
* TEMPERATURA PONAD 37,2 c
* DODATNI WYWIAD COVID 19:

– przebywanie w rejonach transmisji wirusa covid19
– kontakt z materiałem biologicznym osób zakażonych w ostatnich 14 dniach
– kontakt z osobą chorą na covid 19
– objawy infekcji – gorączka, kaszel, duszność, biegunka, utrata węchu czy smaku lub inne objawy mogące świadczyć o infekcji covid 19
– objęcie kwarantanną
– kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie z powodu koronawirusa SarsCov19 w ostatnich 14 dniach

OCENA RYZYKA ODBYWA SIĘ W CHWILI PRZYBYCIA PACJENTKI ( A) DO EPIMEDIUM. OSOBY, U KTÓRYCH SPEŁNIONY JEST NAWET JEDEN Z PUNKTÓW OCENIANY JEST,
JAKO OSOBA NIOSĄCA RYZYKO, CO POWODUJE ODMOWĘ PRZYJĘCIA

OSOBA TAKA JEST PODDANA WERYFIKACJI RYZYKA ZAKAŻENIA PERSONELU A
KONIECZNOŚĆ NATYCHMIASTOWEGO PRZYJĘCIA. JEŻELI TAKA KONIECZNOŚĆ WYSTĄPI PACJENT/KA PONOSI DODATKOWĄ OPŁATĘ ZA JEDNORAZOWE ŚRODKI OCHRONY
OSOBISTEJ DLA PERSONELU ORAZ STERYLIZACJĘ POMIESZCZEŃ EPIMEDIUM. JEŻELI JEST TAKA MOŻLIWOŚĆ PACJENT JEST PRZEKIEROWANY DO ODPOWIEDNIEJ PLACÓWKI MEDYCZNEJ ORAZ POINFORMOWANY O DALSZYM POSTĘPOWANIU.

PACJENTÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ KTÓRYŚ Z PUNKTÓW MOGĄCY BYĆ PRZESZKODĄ W
REALIZACJI WIZYTY W EPIMEDIUM PROSIMY O PRZEŁOŻENIE SPOTKANIA LUB ZAMIANĘ WIZYTY TRADYCYJNEJ NA WIZYTĘ ON LINE.

COVID-19

W związku z panującą pandemią oraz zwiększonym ryzykiem infekcji wirusem COVID-19., mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentów, podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby dostosować naszą placówkę do wymogów sanitarnych i zminimalizować ryzyko zakażenia.

Ważne jest, aby Państwo świadomie oszacowali ryzyko infekcji wobec potrzeby skorzystania z pomocy medycznej.

W placówce należy przestrzegać wszystkich zaleceń wydawanych w związku z epidemią oraz dostosować się do wskazówek personelu.

NA TERENIE EPIMEDIUM PROSIMY O:
– zakładanie maseczek ochronnych
– dezynfekcję dłoni po wejściu do budynku
– ograniczenie osób towarzyszących
– zachowanie dystansu w poczekalni.
Uwaga! Przy konsoli rejestracyjnej może przebywać tylko jedna osoba. Jeśli w poczekalni jest więcej pacjentów – prosimy o zaczekanie na zewnątrz.

W sytuacji, gdy obserwują Państwo u siebie objawy infekcji – należy przełożyć wizytę. Dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć dla Państwa dogodny termin kolejnego spotkania.

Ze względu na specyfikę wirusa nie jest możliwe określenie miejsca, w którym doszło do zakażenia. W związku z tym, wystąpienie u Pacjentów infekcji COVID-19 nie może być podstawą do roszczeń wobec Epimedium.

Skontaktuj się z nami

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami, a nasi pracownicy odpowiedzą tak szybko jak to tylko możliwe!


    Epimedium Decoration
    Epimedium Decoration